Amonis

TERUG

Privacy

Privacy

Amonis is de verantwoordelijke voor de verwerking, dit betekent dat Amonis de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens bepaalt. Met de naam “Amonis” bedoelen we Amonis OFP, Amonis CVBA en Amonis NV. U kunt contact met ons opnemen via de post op Amonis, Privacy Department, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel of per e-mail op privacy@amonis.be

Uw gegevens worden door Amonis verwerkt voor het maken van afspraken en het verstrekken van informatie op basis van uw toestemming. Als onderdeel van het sponsorschap zullen uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en u geschenken te geven op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking van de toestemming is gegeven.

De gegevens die door Amonis worden verzameld, worden doorgegeven aan een aantal van onze particuliere partners (marketing- en communicatiebureaus).

Indien u niet reageert op onze verzoeken, worden uw gegevens 2 jaar na het laatste contact verwijderd. Voor andere verwerkingen worden uw gegevens bewaard zolang als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken en tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn, tenzij de wet anders bepaalt. Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, worden ze uit onze database verwijderd. Tenzij de wet anders bepaalt, kunt u uw persoonlijke gegevens gratis raadplegen, wijzigen, verwijderen, vragen om de overdracht van uw gegevens in een gestructureerd formaat of om een beperking van de verwerking van uw gegevens door middel van een schriftelijk verzoek aan Amonis, Privacy Service, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel, of door een e-mail te sturen naar privacy@amonis.be

Amonis verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek te reageren. U kunt ook contact opnemen met de Amonis Data Protection Officer op dpo@3headedgiant.be  Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Dienst voor gegevensbescherming (Pressestraat 35 te 1000 Brussel).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website http://www.amonis.be/nl/privacy.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!